Kontakt

Powiatowa Stacja
Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10
90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 194

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku: 7:30-15:05

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
Urszula Jędrzejczyk

Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
Leszek Ośródka

Oddziały ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź Lokalizacja
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi 42 253-99-03
Mail: psse@psselodz.pl
Centrala 42 253-99-00
Sekretariat 42 253-99-02
Fax 42 253-99-01
Sekcja Służb Pracowniczych (zobacz telefony)
Sekcja Administracyjno - Gospodarcza (zobacz telefony)
BHP (zobacz telefony)
Sekcja Prawna (zobacz telefony)
Oddział Laboratoryjny (zobacz telefony)
Kierownik Oddziału
Nadzoru Epidemiologicznego (zobacz telefony)

Sekcji Nadzoru
nad Placówkami Służby Zdrowia (zobacz telefony)

Sekcja Zapobiegania i Zwalczania Chorób
Zakaźnych i Niezakaźnych (zobacz telefony)

Sekcja Szczepień Ochronnych (zobacz telefony)
Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej (zobacz telefony)
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży (zobacz telefony)

Oddziały ul. Piotrkowska 194, 90-368 Łódź Lokalizacja
Centrala 42 253-90-00
Sekretariat 42 253-90-10
Fax 42 253-90-90
Administracja (zobacz telefony)
Kasa (zobacz telefony)
Oddział Nadzoru Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku (zobacz telefony)

Oddział Nadzoru Higieny Pracy (zobacz telefony)
Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego (zobacz telefony)

Oddział Oświaty Zdrowotnej (zobacz telefony)
Informację wprowadził(a): Daniel Katarzyński (2012-11-01)
Informację zmodyfikował(a): Sebastian Olejniczak (2014-04-08)